Klager, indsigelser og ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Har du fået et kontrolgebyr du har spørgsmål til?

Du kan altid angive en klage over et kontrolgebyr du har modtaget, men der er ikke nogen garanti for, at kontrolgebyret bliver annulleret. For at et kontrolgebyr bliver annulleret, skal der være bevis for, at COPARK har begået en fejl og udstedt kontrolgebyret uretmæssigt.

Vi har lavet en liste med ofte stillede spørgsmål, som vi anbefaler, at du læser igennem. Her besvarer vi de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med kontrolgebyr, indsigelser og klager.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår giver det mening at klage til COPARK?

Hvis du allerede ved, at du har modtaget en kontrolafgift på grund af en fejl, du begik, da du parkerede bilen, nytter det desværre ikke at klage. Vi kan ikke annullere kontrolafgifter, der er korrekt pålagt.

 

Kan jeg klage telefonisk?

Det er ikke muligt at indgive en klage over telefonen, da dette skal ske skriftligt. Vores kundeservicemedarbejdere kan i stedet hjælpe med opklarende spørgsmål eller  med betaling.

Hvis du er uenig i berettigelsen af det pålagte kontrolgebyr, hvis løbenummer starter med 4 eller 5, kan du klage inde på vores selvbetjeningsportal.

Hvis løbenummeret starter på 6 eller derover, kan du derimod trykke her.

 

Hvordan vurderer COPARK min klage?

Vi vurderer alene om de skiltede regler på parkeringsområdet har været overholdt eller ej.

Hvis en eller flere af reglerne ikke har været overholdt, vil kontrolgebyret blive fastholdt og din klage afvist.

Vi annullerer derfor kun kontrolgebyret, hvis det er udstedt på et fejlagtigt grundlag.

Subjektive omstændigheder og forklaringer får derfor ikke betydning for vores afgørelse.

Hvor kan jeg betale mit kontrolgebyr ?
Du kan betale med dit betalingskort eller med Mobilepay. Du kan også vælge at betale med ViaBill, hvis du ønsker at dele betalingen op. Vær opmærksom på, at du kun kan betale med ViaBill, hvis du består deres kredittjek.

Du kan betale dit kontrolgebyr her

Hvordan kan jeg få en afdragsordning?

Det kan du muligvis. Du skal kontakte kundeservice, hvis du ønsker at anmode om en afdragsordning. Kundeservice kan kontaktes via telefon eller på mail.

Skal jeg anmode på vegne af en anden?
Du (fuldmagtstager) skal have fuldmagt fra den person (fuldmagtsgiver), som har modtaget parkeringsafgiften eller har brug for hjælp til oprettelse af parkeringstilladelser, hvis du ønsker at handle på fuldmagtsgivers vegne.
Min P-skive eller mit P-ur virkede ikke eller jeg havde glemt at indstille P-skiven / P-uret
Som fører af køretøjet er det dit ansvar, at P-skiven / P-uret fungerer og er indstillet korrekt, så ankomsttidspunktet er let aflæseligt for P-vagten.
Jeg havde rettet i gæstekortet
Det er ikke tilladt at rette i gæstekortet.  Skriver du forkert på gæstekortet eller forsøger at gøre den trykte tekst tydeligere, er gæstekortet ugyldigt. Du skal derfor udfylde et nyt gæstekort.

På alle gæstekort fremgår vilkårene for korrekt brug.

Hvornår er der tale om parkering?

Vi følger færdselslovens definition på parkering.

Hensætning af er køretøj med eller uden fører i 3 minutter eller mere anses for parkering.

Hvad er et kompensationsgebyr på 310,00 kr?
I sager hvor køretøjet er registreret med et CVR-nummer og betaling ikke sker til tiden, vil der blive pålagt et kompensationsgebyr sammen med 1. rykkergebyr for at dække inddrivelsesomkostningerne.

Hjemlen til at opkræve dette findes i rentelovens §9a, stk. 3.

Beløbets størrelse er fastsat af EU.

Jeg er studerende eller pensionist – kan jeg få rabat på kontrolgebyret?
COPARK tilbyder ikke rabat til studerende eller pensionister. Kontrolgebyrets størrelse er ens for alle.
Jeg så ikke P-skiltet
Som fører af køretøjet er det dit ansvar at orientere dig i trafikken såvel som på de opsatte skilte på parkeringsarealet.

COPARK etablerer altid skiltning efter gældende lovkrav.

Hvorfor udsteder COPARK kontrolgebyrer?
Vi fører opsyn med private parkeringsområder og vi udsteder kontrolgebyrer til dem, der ikke følgerne reglerne. Det gør vi for at sikre, at parkeringsreglerne overholdes og at der er plads til de mennesker, som har ret til at bruge p-pladserne.
Kan jeg klage til andre end COPARK over mit kontrolgebyr?

Ja. Hvis ikke du får medhold i din klage, kan sagen, mod forudbetaling af et klagegebyr, indbringes for Parkeringsklagenævnet.

Indsend din klage til parkeringsklagenævnet her.

Betal kontrolgebyr

 

 

Vil du klage?

Har du modtaget et kontrolgebyr som du mener er udstedt på et fejlagtigt grundlag, kan du klage ved at klikke på knappen “Klag over kontrolgebyr”.

Starter løbenummeret på din kontrolgebyr med 4 eller 5, kan din klage indsendes ved trykke på knappen forneden.

Hvis løbenummeret på kontrolgebyret starter med 6 eller derover, skal du i stedet trykke på knappen forneden.