Bliv klogere på vores privatlivspolitik her

Vi passer godt på dine oplysninger

PRIVATLIVSPOLITIK

  Indledning Bliv klogere på, hvorfor COPARK A/S er forpligtet til at sikre beskyttelse af dit privatliv. COPARK A/S ønsker, at vores kunder får den bedst mulige service. I forbindelse med udførelsen af vores forretning skal COPARK ApS behandle personoplysninger. COPARK ApS gør alt for, at dine personlige oplysninger behandles sikkert.   Rettigheder vedr. dine personlige oplysninger Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) giver rettigheder til individer vedr. deres personlige data. Dine rettigheder respekteres, og det beskrives her, hvordan vi sikrer, at du anvender dine rettigheder vedr. dine fortrolige/personlige data. Du har nedenstående rettigheder: 
  • Indsigt– Du har ret til at se de personlige oplysninger, som behandles om dig og få oplysninger om behandlingen.
  • Berigtigelse– Du har ret til at få forkerte personoplysninger om dig korrigeret.
  • Sletning eller “bliv glemt”– Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesfordningen, er opfyldt.
  • Begrænsning af behandling– Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesfordningen, er opfyldt og du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed.
  • Indsigelse– Du har ret til at gøre indsigelse til COPARK ApS mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesfordningen, er opfyldt.
  • Tilbagekald samtykke– Behandlingen af dine personlige oplysninger baseres på samtykke, som altid kan tilbagekaldes.
Hvis du ønsker at gøre brug af rettighederne, bedes du kontakte os via kontakt@copark.dk. Yderligere information om GDPR er at finde på Datatilsynets hjemmeside.   Indsamling og behandling af dine personoplysninger Indsamling og behandling af personlige oplysninger er nødvendig for at give vores kunder bedst mulige udbytte af vores tjenester. Du angiver personoplysninger ved registrering af dem via COPARK-appen eller på COPARK ApS hjemmeside, klager over kontrolgebyr vi har udstedt, eller når du kontakter COPARK ApS for hjælp. COPARK ApS behandler også personlige oplysninger ved levering af tjenesteydelser eller ved udstedelse af kontrolgebyr.    Hvilke personlige oplysninger behandles?
  • Kontaktoplysninger (fulde navn, adresse, postnummer, land, by, telefonnummer og e-mailadresse)
  • Registreringsnummer/nummerplade
  • Lokalitetsoplysninger
Vi må dele dine personoplysninger med leverandører, der arbejder på vores vegne eller med tredjepart ved lovmæssigt krav eller i tilfælde af et retslig krav eller forpligtelse f. eks. Skat, Politiet, forsikringsselskaber m.m. Vi indhenter oplysninger fra Skat for at behandle kontrolgebyrer.   Levering af personoplysninger til tredjepart COPARK ApS kan udlevere personoplysninger til tredjeparter (f. eks. politiet) i henhold til gældende love, hvis vi lovmæssigt er forpligtet til det. COPARK ApS har leverandører/tredjeparter, som får adgang til dine personlige oplysninger. Ved registrering af nummerplade sker dette via vores leverandør Giant Leap Technologies i Norge, som er udbyder af vores hjemmeside for registrering af nummerplader (app.copark.dk). Giant Leap Technologies i Norge er udbyder og administrator af hjemmesiden og har derfor adgang til denne. De må ikke anvende persondata. Hvis du modtager et kontrolgebyr gælder yderligere: Riverty Denmark A/S er vores finans- og inkassopartner og håndterer også vores rykkerproces vedr. udsendelse af breve/rykkere ifm. kontrolgebyrer, hvorfor de skal kunne tilgå oplysningerne. Riverty Denmark A/S anvender alene persondata til inddrivelse af vores krav i overensstemmelse med Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Data-ansvarlig ifm. kontrolgebyrer er derfor Riverty Denmark A/S, som kan anmodes om berigtigelse, sletning af persondata og indsigt i persondata af den registrerede. Der sker sletning af de indsamlede persondata efter betaling af krav eller retslig afgørelse til parkantens fordel. (mail: gdpr@arvato.com)   Cookies COPARK ApS anvender Cookies på vores hjemmeside for at analysere brugen af den via statistik og derigennem forbedre hjemmesiden løbende. Ved at deaktivere cookies i din browser, kan du lukke ned for brugen af cookies. Derved formindskes dog også udbyttet af hjemmesiden. Vores cookies er ikke farlige for din enhed. Hjemmesiden er ligeledes sikret på forsvarlig vis. Via cookies finder vi ud af, hvordan vores hjemmeside anvendes. Google er vores ”leverandør” af cookies, som gør det hurtigere og nemmere for dig at anvende vores hjemmeside ved næste besøg, da cookies husker dine valg. Uden cookies vil hjemmesiden ikke fungerer optimalt.   Personlige oplysninger – Sikring COPARK ApS passer på dine data. Kun relevante og betroede medarbejdere kan tilgå personlige data. Vores udnævnte GDPR-ansvarlige sørger for at holde relevante medarbejdere ajour med reglerne inden for GDPR og dermed sikring af data.   Ændringer COPARK ApS forholder sig til bestemmelserne i GDPR. Hvis der måtte opstå ændringer i datalovgivning, som har indflydelse på håndteringen af dine data, vil vi indrette vores procedurer for behandling af dine data tilsvarende. COPARK ApS vil så vidt mulig forsøge at oplyse kunder om ændringer, men forbeholder sig samtidig retten til ikke at gøre dette, hvis det ikke skønnes nødvendigt.