Boligforeninger

Bliv fri for uvedkommende parkering. Helt gratis.

Vi tilbyder gratis parkeringskontrol til alle boligforeninger

Parkeringskontrol indføres på private parkeringspladser hos stadig flere boligforeninger, som oplever uvedkommende eller hensynsløs parkering. Som beboer kan det især være til gene, hvis man er nødt til at finde andre parkeringsmuligheder, fordi uvedkommende parkanter optager jeres pladser.

Flere af vores nuværende kunder har tidligere forsøgt sig med selv at opsætte skilte med parkeringsforbud for uvedkommende. Manglende respekt for den private ejendomsret gør, at uvedkommende uden konsekvens kan parkere deres køretøj på parkeringspladser uden privat parkeringskontrol. Når I indgår et samarbejde med COPARK kan vi effektivt håndhæve jeres private ejendomsret og erfaring viser at alle kunder hurtigt opnår den ønskede effekt.

Det er vigtigt for os at et samarbejde er til glæde og gavn for alle retmæssige brugere af jeres parkeringsplads og at samarbejdet er forbundet med minimal administration for ejendomsadministrator, bestyrelse eller varmemester.

Se her hvad en parkeringsløsning til din boligforening indeholder:

Gratis samarbejde uden binding.
COPARK afholder alle etablerings- og driftsomkostninger. Jeres boligforening skal derfor på intet tidspunkt betale én eneste krone.

Et samarbejde med COPARK kan altid opsiges med kort varsel. I er derfor ikke bundet af lange kontrakter eller opsigelsesvarsler.

I bestemmer regler og undtagelser
Det er naturligvis jer som bestemmer præcis hvilke regler og vilkår der skal gælde for brugen af jeres parkeringsplads. Vi kommer gerne med konkrete forslag og hjælper jer med at finde frem til det regelsæt der passer til netop jer.

COPARK er et fleksibelt parkeringsselskab – også når det kommer til undtagelser. Måske er der særlige situationer I ønsker vores P-vagter skal håndtere på en bestemt måde?

Gennem en grundig forventningsafstemning lægger vi sammen med jer en plan for præcis hvad der udløser og et kontrolgebyr og hvad der ikke gør. Dette sikrer et godt og ærligt samarbejde.

Lovpligtige skilte
Når vi sammen med jer har fundet frem til det regelsæt I ønsker skal gælde på jeres parkeringsplads, sørger vi for produktion og opsætning af skiltene.

Har I særlige ønsker til placering af skiltene vil vi bestræbe os på at imødekomme dette, så længe placeringen imødegår gældende lovkrav.

Parkeringstilladelser

Hos COPARK får I naturligvis alle de parkeringstilladelser I måtte ønske. Vi tilbyder to forskellige typer eller en kombination af begge.

Digitale parkeringstilladelser:

En digital parkeringstilladelse registreres på køretøjets nummerplade. Når nummerpladen scannes af P-vagten fremgår det om køretøjet har en digital parkeringstilladelse eller ej.

Alt I skal gøre er at tildele hver beboer en eller flere parkeringstilladelser. Herefter har beboeren selv mulighed for at angive og ændre nummerpladen via eget web-login eller COPARKS APP.

Fysiske parkeringstilladelser:

En fysisk parkeringstilladelse er et kopisikret plastikkort som leveres i en plastlomme til montering i køretøjets forrude.

Ønskes fysiske parkeringstilladelser vil i modtage det ønskede antal kort med fortløbende numre, som herefter skal distribueres til jeres beboere.

Gæsteparkering

Med gæsteparkering har beboernes gæster mulighed for at parkere på jeres parkeringsplads i afgrænset periode, f.eks. 24 timer. Vi tilbyder to forskellige typer eller en kombination af begge:

Digital gæsteparkering:

Med digital gæsteparkering kan en beboer selv registrere sine gæster digitalt via eget web-login eller COPARKS APP. På forhånd aftaler vi hvor længe I ønsker en gæsteparkering skal være gyldig og om der skal være en begrænsning på hvor mange gæsteparkeringer hver beboer må oprette om måneden.

Fysiske gæstekort:

Beboeren kan udlevere et fysisk gæstekort til sine gæster. Gæsten udfylder gæstekortet med dato, klokkeslæt og dato og placerer det herefter i køretøjets forrude. På forhånd aftaler vi hvor længe I ønsker et gæstekort skal være gyldigt.

Vi leverer alle de gæstekort I måtte have behov for, som I efterfølgende skal distribueres til jeres beboere.

P-vagter og døgntelefon

Alle P-vagter er uddannede og uniformerede og modtager fast løn. Dette sikrer en fair og objektiv kontrol af jeres parkeringsplads.

Vores P-vagter udfører flere daglige tilsyn med parkeringsplads og kan tilkaldes hele døgnet alle årets dage.

Få en del af indtægterne

COPARK er blandt de parkeringsselskaber som tilbyder markedets højeste indtægtsdeling. Vi kan tilbyde dette fordi vi er et danskejet selskab og uafhængige af store investerings- kapital- og pensionsfonde som forventer årlige afkast og udbytter.

Vi tilbyder også:

Opmærkning af P-båse

Vi tilbyder opmærkning af P-båse, handicap-båse, nummerering af P-båse og øvrige lignende opmærkningsarbejder.

Udlejning af P-pladser

Gennem COPARKS digitale portal kan vi varetage intern og/eller ekstern udlejning af jeres parkeringspladser, administrere fakturering, betaling og eventuel venteliste.

I fastsætter rammerne – så sørger vi for resten

Mobilbetaling med EasyPark

Har I overskydende parkeringspladser kan vi tilbyde korttidsparkering mod betaling med EASYPARK. Vi sørger for al opsætning og administration og afregner løbende indtægterne til foreningens konto.

Beregn din indtægt

Modtag op til 300 kr. for hvert betalt kontrolgebyr.
Start beregneren og svar på 7 spørgsmål.

Klik for at starte

0$

Tusind tak! Vi kontakter dig inden for 24 timer og glæder mig til at se om vi matcher. 🙂

Parkeringspladsen tilhører en:

Klik på ikonet herunder for at fortsætte.

Boligforening

Virksomhed

Institution

Du skal foretage et valg før du kan fortsætte

FORTSÆT

Hvor ligger parkeringspladsen?

Klik på din landsdel herunder.

Du skal foretage et valg før du kan fortsætte

FORTSÆT

Hvor stor er parkeringspladsen?

Klik på antallet af køretøj der ca. er plads til.

Du skal foretage et valg før du kan fortsætte

FORTSÆT

Hvorfor ønsker I parkeringskontrol?

Klik på ikonet herunder for at fortsætte.

Vi ønsker at blive fri for uvedkommende parkering

Vi ønsker at skabe et bedre flow for kunder og gæster

Vi har overskydende P-pladser som vi ønsker at tjene penge på

Du skal foretage et valg før du kan fortsætte

FORTSÆT

Har parkeringspladsen optegnede parkeringsbåse?

Vælg herunder for at fortsætte.

Du skal foretage et valg før du kan fortsætte

FORTSÆT

Hvilke parkeringsmuligheder skal der være?

Vælg én eller flere parkeringsmuligheder.

Du skal foretage et valg før du kan fortsætte

FORTSÆT

Hvad er vigtigt for Jer?

COPARK tilbyder alle kunder en del af indtægterne fra udstedte kontrolgebyrer. Hvilke af følgende udsagn er vigtigst for Jer?

Størst fleksibilitet

”Det er vigtigst for os at en aftale er uden binding og kan opsiges med kort varsel”

Størst indtægt

”Vi ønsker størst mulig udbytte af indtægterne fra kontrolgebyrer”

Du skal foretage et valg før du kan fortsætte

FORTSÆT

Resultat

På baggrund af dit resultat har vi beregnet følgende indtægt estimat:

Summary

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat:
I alt:

Kontakt mig uforpligtende