Hvordan betaler man en parkeringsbøde?

23. februar 2021

Er du i tvivl om, hvordan man betaler en parkeringsbøde? Så er du ikke alene. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du betaler en p-bøde – og hvordan du klager, hvis du mener, at bøden ikke er berettiget.

De fleste har prøvet at komme retur til bilen for at finde ud af, at der ligger en parkeringsbøde i ruden. Hvis det er første gang, du får en parkeringsbøde, kan det i visse tilfælde være svært at gennemskue, hvordan du betaler den.

Det kan også være, at du ikke mener, bøden er berettiget. I så fald har du mulighed for at klage over den, men du bør sørge for at sikre dig, at du ikke har overset et tydeligt skilt eller lignende, før du klager.

Hvordan betaler man en parkeringsbøde?

De aktuelle takster for parkeringsbøder er 510 kr. eller 1.020 kr. for personbiler, mens taksten for lastbiler og busser, der vejer mere end 3.500 kg, er på 2.040 kr. Det er vigtigt, at du betaler parkeringsbøden hurtigst muligt, efter du har fået den.

Parkeringsbøden placeres bag den ene vinduesvisker på bilens forrude, og den består af en afgifts folder samt en udskrift fra afgiftsregisteret. Der fremgår forskellige oplysninger på parkeringsbøden, som er relevante for bødens størrelse.

På parkeringsbøden kan du som minimum se følgende oplysninger:

  • Dato og tidspunkt
  • Bilens placering for noteringen
  • Bilmærket
  • Beskrivelse af forseelsen samt dens nummer
  • Bødens størrelse
  • Bødens løbenummer
  • Frist for indbetaling

Ovenstående er udelukkende et udsnit af de oplysninger, parkeringsbøden indeholder. Der vil typisk være flere informationer, men dette afhænger af, hvem der har udstedt parkeringsafgiften.

Som regel skal parkeringsbøden betales inden for 10 dage, efter forseelsen har fundet sted. Vær opmærksom på, at datoen fremgår af den vedlagte kvittering, hvorfor du typisk ikke kan finde den på selve afgiftsfolderen.

Du betaler bøden ved at benytte det girokort, der er vedlagt. Du kan enten betale hos dit pengeinstitut eller via netbank, og det er vigtigt, at du betaler bøden til tiden. Betales bøden ikke rettidigt, vil der blive sendt en betalingspåmindelse med posten.

Hvad sker der, hvis man ikke betaler?

Betaler du ikke, efter du har modtaget en betalingspåmindelse, vil der blive igangsat en rykkerprocedure, hvorfor du vil skulle betale ekspeditionsgebyrer. Det betyder, at du ender med at betale mere for din parkeringsbøde, end du ville have gjort, hvis du havde betalt til tiden.

Hvis du stadig ikke vil betale din parkeringsbøde, vil sagen automatisk overgå til SKAT, hvorfor bøden vil blive trukket blive trukket over eventuel restskat. Skyldes den manglende betaling, at du ikke mener, bøden er berettiget, har du mulighed for at klage over det.

Hvordan klager man over en parkeringsbøde?

Hvis du ikke vil betale din parkeringsbøde, fordi du ikke mener, at den er berettiget, har du mulighed for at klage over den. Før du klager, bør du sikre dig, at bøden rent faktisk ikke er udstedt på et berettiget grundlag.

Du vil således ikke få medhold i din klage, hvis forseelsen skyldes, at du har overset et tydeligt skilt, eller hvis du på anden måde selv er skyld i, at du har holdt ulovligt parkeret. Det er dit ansvar at sikre dig, at du parkerer efter de gældende bestemmelser.

Trin #1: Dokumentér din parkering

Mener du ikke, at den parkeringsbøde, du har fået, er berettiget, skal du som det første dokumentere din parkering. Det betyder, at du skal tage billeder af parkeringsskiven, parkeringsbilletten, skiltningen og andet, der kan give dig medhold i din klage.

Trin #2: Indsend en skriftlig klage

Når du har dokumenteret din parkering, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til den myndighed eller det parkeringsselskab, som har udstedt parkeringsbøden. Det gør du ved at indsende en skriftlig klage, så du kan dokumentere, at du rent faktisk har klaget.

Du kan også bede om, at parkeringsselskabet sender deres dokumentation til dig. Typisk vil den parkeringsvagt, som har udstedt din parkeringsbøde, have dokumenteret din parkering med billeder.

Hvis du får svar på, hvorfor du er blevet pålagt en parkeringsbøde, og erklærer du dig enig i, at den var berettiget, er det vigtigt, at du sørger for at betale bøden med det samme. Er du derimod ikke enig i afgørelsen, skal du klage igen.

Har du modtaget en parkeringsbøde fra COPARK, som du mener er uberettiget, kan du gøre indsigelse direkte via vores hjemmeside. Du skal blot følge dette link og indtaste dine oplysninger, hvorefter vi behandler din indsigelse.

Trin #3: Kontakt ejeren af parkeringspladsen

Det er typisk ikke ejeren af en parkeringsplads, der også fører kontrol med denne. Du kan derfor rette henvendelse til ejeren af parkeringspladsen, såfremt der er tale om en privat parkeringsplads, hvis du vil klage over din bøde.

Hvis ejeren er enig i, at parkeringsbøden ikke var berettiget, eller hvis vedkommende ikke ønsker utilfredse gæster, kan vedkommende hjælpe dig med at få annulleret parkeringsbøden. Du bør dog være opmærksom på, at du kun bør kontakte ejeren af en parkeringsplads, hvis din bøde rent faktisk er uberettiget.

Trin #4: Klag til Parkeringsklagenævnet

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du kontakte Parkeringsklagenævnet, som kan hjælpe dig videre. Igen bør du være sikker på, at du har dokumentationen på plads, da dette er en forudsætning for, at din klage kan behandles.

Du klager til Parkeringsklagenævnet ved at oprette en sag via deres hjemmeside. Her skal du uploade din dokumentation og indtaste alle de oplysninger, som er relevante. Det koster 175 kr. at indsende en klage, og hvis du får medhold, bliver pengene udbetalt til dig igen.