Nye parkeringszoner i København

30. juni 2023
Copark parkeringsselskab - bliv klogere på parkering

Kører du ofte i bil i København, er du nok bekendt med den frustrerende oplevelse af at køre rundt i cirkler for at finde en ledig parkeringsplads. Det kan være tidskrævende, og i fremtiden bliver det sandsynligvis ikke nemmere, særligt ikke, hvis du har behov for at lade din bil stå i byen i længere perioder af gangen. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har besluttet at indføre otte nye parkeringszoner med tidsbegrænsning samtidig med, at to eksisterende parkeringszoner udvides i midten af 2024.

Det oplyser Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Formålet med de nye parkeringszoner er at mindske trængslen forårsaget af uvedkommende bilister og give beboerne mulighed for at finde ledige parkeringspladser i nærheden af deres boliger. ¨

De nye parkeringszoner

I Vanløse og Lergravsparken har man valgt at udvide de eksisterende parkeringszoner med tidsbegrænsning. Ved Ryparken, Ålholm, Vigerslev Allé, Amager Strand, Sundbyvester og Sundbyøster oprettes nye parkeringszoner.

I zonerne vil uvedkommende bilister fremover parkere op til tre timer i tidsrummet 8-22. Dette betyder, at tidsrummet udvides i de eksisterende parkeringszoner, hvor det tidligere har været tidsbegrænset parkering i tidsrummet 8-19.

“- Vi har store udfordringer lokalt med langtidsparkering. Særligt på Amager og i Vanløse har man i årevis oplevet, at rejsende fra Københavns Lufthavn efterlader bilen i nærheden af metrostationer, og det skaber både parkeringsproblemer og unødig biltrafik i de plagede områder. Derfor er det et stort ønske for mange københavnere at begrænse langtidsparkering, og det gør vi nu noget ved, siger Line Barfod.”

Ændringen træder i kraft 2024

Ifølge Kbhs kommune kan de nye parkeringsændringer først træde i kraft, når der har været partshøring af de berørte vejejere på private fællesveje i områderne, og når politiet har afgivet deres godkendelse til etablering af de otte tidsbegrænsede parkeringszoner.

Derudover forventer Københavns Kommune, at opsætningen af nye p-skilte til de 3-timers begrænsede parkeringszoner sidst på året 2023. Derefter vil zonerne træde i kraft i midten af 2024.

Læs mere om de nye ændringer af parkeringszonerne her.