Parkeringsbøde pris i København (2021)

14. marts 2021
Copark parkeringsselskab - bliv klogere på parkering
Prisen for en parkeringsbøde i København er den samme som i alle andre dele af landet. Du bør være opmærksom på, at det som udgangspunkt koster penge at parkere alle steder i og omkring det centrale København. Har du ikke en gyldig parkeringsbillet, eller overholder du ikke parkeringsreglerne, resulterer det i en parkeringsbøde. Hvis du overtræder de regler for parkering og standsning, der fremgår at færdselsloven, eller hvis du ikke overholder de lokale parkeringsbestemmelser i Københavns Kommune, risikerer du, at du få udstedt en parkeringsbøde. Prisen for en parkeringsbøde i København er følgende:
  • 510 kr.
  • 1.020 kr.
  • 2.040 kr.
Hvilket af ovenstående beløb, du skal betale, afhænger af forseelsens art. Vær desuden opmærksom på, at en parkeringsbøde er fritaget for moms.

Hvornår skal jeg betale parkeringsbøden?

Opkrævningen udstedes direkte til den person, som fremgår som ejer af køretøjet. Du skal betale parkeringsbøden seneste 10 dage, efter du har modtaget den. Betaler du ikke bøden, bliver denne videresendt til fogedretten, som efterfølgende vil overtage behandlingen. Ønsker du at få udsat betalingen, kan du kontakte Centralregisteret for Parkeringsafgifter. Vil du klage over bøden, kan du kontakte det parkeringsselskab, der har udstedt bøden til dig. Hos COPARK kan du gøre indsigelse direkte via vores hjemmeside.

Hvornår får jeg en parkeringsbøde?

Du får en parkeringsbøde, hvis du overtræder de generelle samt kommunale regler for parkering i Københavns Kommune. Når du parkerer på et offentligt område, skal du følge de regler, der gør sig gældende. Færdselsloven indeholder en række regler, som du altid skal følge, når du parkerer din bil. I Københavns Kommune skal du desuden være opmærksom på, at der er betalingszoner stort set alle steder. Du skal derfor huske at betale, når du parkerer din bil. Du kan enten betale med dit kreditkort i en billetautomat, via en app på din mobil eller med en skrabebillet. Det nemmeste er at betale med en app, hvis du ofte har behov for parkering i København. Vær dog opmærksom på, at der er forskellige gebyrer for betaling via app.

Hvordan klager jeg over en parkeringsbøde?

Hvis du mener, at du har fået udstedt en parkeringsbøde på et uberettiget grundlag, kan du klage over den. Før du indsender en klage, skal du altid huske at sikre dig, at den rent faktisk ikke er berettiget.

Trin #1: Dokumentation for din parkering

Sørg for at dokumentere din parkering, hvis du har fået udstedt en parkeringsbøde på et uberettiget grundlag. Tag billeder af din parkering, skiltning, p-skive og andet, der kan bevise, at bøden ikke er berettiget.

Trin #2: Gør indsigelse

Når du har dokumenteret din parkering, skal du umiddelbart efter gøre indsigelse. Du kan se på din parkeringsbøde, hvem der har udstedt den til dig – og det er det specifikke parkeringsselskab, du skal henvende dig til, når du vil klage. Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, som er udstedt af COPARK, kan du gøre det direkte via vores hjemmeside. Hos andre parkeringsselskaber er der andre retningslinjer, der gør sig gældende. Du kan altid læse på din parkeringsbøde, hvordan du klager.

Trin #3: Tag sagen videre til Parkeringsklagenævnet

Får du ikke medhold i din klage, og mener du stadig, at den er uberettiget, har du mulighed for at tage sagen videre. Det gør du ved at kontakte Parkeringsklagenævnet, som vil vurdere, om du kan få medhold. Her er det vigtigt, at du har dokumentationen på plads, da det er en forudsætning for, at din sag kan blive behandlet. Du opretter en sag via Parkeringsklagenævnets hjemmeside, hvor du indtaster dine oplysninger og uploader din dokumentation. Vær opmærksom på, at det koster 175 kr. at indsende en klage. Hvis du får medhold, får du alle dine penge igen, mens du skal betale, hvis du ikke får medhold. Du skal derfor udelukkende betale, hvis det viser sig, at bøden er berettiget.