Nu stiger prisen for at parkere i Odense

1. marts 2024
Copark parkeringsselskab - bliv klogere på parkering
Nu stiger prisen for gæsteparkering og parkering for beboere i Odense, men er du derimod ejer af en elbil, så slipper du meget billigere. Prisen for at parkere på kommunale parkeringspladser i Odense stiger, og ejer du ikke en elbil, skal du som beboer betale det dobbelte for en parkeringslicens. Hvis du ejer en elbil, der kun kører på strøm, kan du tage det helt roligt. Men ejer du derimod en hybridbil eller diesel – og benzinbil, skal du betale mere for at parkere i det centrale Odense i midten af 2024. Dette blev besluttet af Odense Byråd tilbage i 2023.  

Ny pris på parkering

  Fra 1. juli bliver det dyrere at parkere sin hybrid-, benzin- og dieselbil på kommunale parkeringspladser i det centrale Odense, og prisen vil stige yderligere de kommende år. For elbiler bliver prisen uændret. Nuværende timetakst i grøn parkeringszone er 5 kroner, mens timetaksten i blå parkeringszone er 12 kroner og 17 kroner i rød parkeringszone. Fra 1. juli vil timetaksten i grøn parkeringszone være 7 kroner, mens timetaksten i blå parkeringszone vil være 15 kroner og 21 kroner i rød parkeringszone. I 2026 vil timetaksten pr. parkeret time vil stige til 18 kroner i blå parkeringszone og 25 kroner i rød parkeringszone. I 2028 vil timetaksten i alle tre parkeringszoner stige igen. I grøn parkeringszone vil den stige til 10 kroner, mens timetaksten i blå zone vil stige til 21 kroner og til 29 kroner i rød zone. Timetaksten vil stige yderligere i 2023 i hhv. blå og rød zone. I blå zone vil det koste 24 kroner og i rød zone vil det koste 34 kroner pr. parkeret time.  

Hvorfor stiger prisen for parkering

  Det skyldes, at Odense Kommune gerne vil hæve timetaksterne for parkering løbende frem mod 2030, så det i 2030 bliver dobbelt så dyrt at parkere på de kommunale pladser, hvis dit køretøj ikke har en ren elmotor. Frem mod 2030 fordobles prisen for at parkere sin benzin-, diesel- eller hybridbil på kommunale parkeringspladser. Det betyder, at en times parkering i det centrale Odense kommer til at stige med 100 procent, dvs. fra de nuværende 17 til 34 kroner. Det gælder dog ikke rene elbiler, hvor motoren kun kører på el. Det skyldes, at Odense Kommune vil gøre det mindre attraktivt at eje en bil, der ikke kører på ren el. Formålet er at få flere til at vælge et andet transportmiddel, hvilket også er et led i kommunens grønne mobilitetsplan.