Sådan sætter du din p-skive korrekt

22. juni 2023
Copark parkeringsselskab - bliv klogere på parkering

Det er dit eget ansvar, at din parkeringsskive er indstillet korrekt, uanset om den er elektronisk eller er af den manuelle slags, hvor du selv drejer viseren. Hvis din p-skive er indstillet forkert, kan det koste dyrt. Læs her, hvis du gerne vil få styr på reglerne for p-skiven, og hvis du gerne vil vide, hvordan skiven skal indstilles.

Du kan få en kontrolafgift, selvom du kun holder et hvis antal minutter i en 2-timers parkeringszone, hvis du ikke har stillet din parkeringsskive korrekt. Det skyldes, at det er p-skivens indstilling, der er afgørende og ikke, hvor længe din bil reelt har været parkeret. Derfor er det vigtigt, at du anvender skiven, når du parkerer, hvis dette er påkrævet. Husk altid at læse, hvad der står på parkeringsskiltene, før du forlader parkeringsområdet.

Bliv klogere på, hvordan du læser et p-skilt korrekt.

Stil viseren på nærmeste kvarter

I parkeringsområder med tidsbegrænset parkering, skal du sætte viseren på din p-skive frem til det nærmeste kvarter. Er klokken 15:55, skal du sætte viseren på 16:00.

Parkerer du uden for den tidsbegrænset periode og har tænkt dig at holde på parkeringspladsen indtil næste tidsbegrænsning, bestemmer du selv, om du vil sætte p-skiven til nærmeste kvarter ved din ankomst, eller om du vil sætte p-skiven til tidspunktet for tidsbegrænsnings start.

Hvis der for eksempel er 2-timers parkering fra 9-18, og du ankommer kl. 19:55 og skal parkere indtil klokken 10 næste dag, skal du ved din ankomst indstille p-skiven til enten klokken 20:00 eller klokken 09:00. Din bil kan lovligt blive holdende til klokken 11 næste morgen. Hvis du derimod ankommer klokken 17:20, skal du sætte p-skivens viser på 17:30. Fra klokken 18 til klokken 9, kan du selv vælge, om du vil sætte p-skiven frem til klokken 9. Din bil må derfor blive holdende indtil klokken 11 næste morgen.

Må viseren flyttes under parkering


P-skivens viser må ikke flyttes under parkering på tidspunkter med tidsbegrænsning. Det betyder, at hvis der for eksempel er 2-timers parkering fra 09-18, må viseren ikke flyttes under parkering i tidsrummet fra 09-18. Du må derfor ikke flytte viseren på din p-skive uden at flytte din bil.

Hvis du benytter elektronisk p-skive


Hvis du er indehaver af en elektronisk p-skive, indstilles p-skiven automatisk, når motoren stopper. Hvis du derimod vælger at parkere uden for tidsbegrænsningen , hvor p-skiven er påbudt, kan du evt. stille den elektroniske p-skive manuelt, hvis det er muligt.


Som bilist og ejer af den elektroniske p-skive, er det altid dit ansvar at sikre, at din elektroniske p-skive fungerer korrekt. Det betyder, at du selv skal være opmærksom på, om der er strøm på p-skiven, eller om den er korrekt indstillet ved skift mellem sommer- og vintertid. Hvis skiven ikke virker, har parkeringsselskaberne ret til at udskrive dig en parkeringsbøde, hvis du har overtrådt tidsbestemmelserne.

Du må kun have en synlig p-skive i bilen. Det er en forseelse i sig selv at have to p-skiver. Du skal derfor fjerne den elektroniske p-skive, før du sætter den manuelle p-skive på bilens forrude, hvis du ønsker at skifte. Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker at skifte fra manuel skive til elektronisk skive.

Må man have flere p-skiver?

Ifølge loven må du kun have en p-skive i bilen, når du parkerer på offentlige parkeringspladser. Derfor kan du som bilist risikere at blive pålagt en kontrolafgift, hvis du f.eks. køber en elektronisk p-skive, men ikke fjerner den gamle. Dette gælder uanset om den gamle er elektronisk eller analog. Derfor er det vigtigt, at du husker reglen, om at du kun må have en p-skive i bilen, såfremt du gerne vil undgå en potentiel kontrolafgift. Herudover skal p-skiven kunne læses tydeligt udefra.

Selvom at færdselsloven gælder som udgangspunkt for færdsel på det private parkeringsområde, gælder reglerne i færdselslovens §93 og parkeringsskivebekendtgørelsen kun for offentlig regulering af parkering, der håndhæves af politiet og de kommunalt ansatte parkeringskontrollør i henhold til FL §121- 122 a. Reglerne gælder ikke direkte for parkering på det private parkeringsareal, hvilket blev truffet i en kendelse fra Højesteret.

Ved parkering på et privat parkeringsareal, som pladsejer har indrettet i samarbejde med et privat parkeringsselskab, afhænger de fastsatte regler på aftaleretlige regler, jf. Højesterets afgørelse fra 2014 (2014.1719). Fortolkning af parkeringsskilte på et privat areal kan ske efter fortolkning af aftaler, herunder aftalelovens §38 b, der dækker over, at vilkårene skal være formuleret på klar og tydelig måde, så det ikke skaber misforståelse.

F.eks. kan en angivelse på skiltet på et privat p-område: “parkering tilladt med korrekt indstillet P-skive”, ikke tolkes som en generel henvisning til de offentlige retlige regler om anvendelse af p-skive. Parkanten vil derfor ikke blive pålagt en kontrolafgift, hvis vedkommende har to p-skiver i forruden, hvor den ene ikke virker, eller fordi tidsangivelsen på de to p-skiver er uden betydningen for bedømmelsen af, om tidsbegrænsningen er overholdt.

Hold derfor øje med hvad der fremgår af p-skiltet, og kontakt det pågældende p-selskab, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du forstår de opstillede regler for parkering på det private p-område.